BİLİMSEL PROGRAM

BİLDİRİ GÖNDERİMİ

KAYIT ve KONAKLAMA

ANA KONULAR

 • Periferik nöropatiler
 • Kas hastalıkları
 • Sinir iletim çalışmaları
 • Nöromusküler kavşak ve hastalıkları
 • İntraoperatif mönitorizasyon
 • EMG ve kantitatif EMG
 • Tek lif EMG
 • EEG ve kantatif EEG
 • Nöromusküler görüntüleme
 • Epilepsi ve tedavileri
 • Ağrı nörofizyolojisi ve ağrı ile baş etme
 • Motor nöron hastalıkları ve tedavi, beslenme
  •     - SMA
       - MNH
 • Uyarılmış potansiyeller
  •      - VEP Teknikleri
        - VEP
        - SSEP
        - MEP
        - Lazer SSEP
 • Diyabetik nöropati
 • Kognitif elektrofizyoloji
 • Non invaziv nöromodülasyon